10 bài toán oxy trọng tâm cho kì thi THPT Quốc gia 2016 – Lê Văn Tuấn (Moon.vn)

10 bài toán oxy trọng tâm cho kì thi THPT Quốc gia 2016 – Lê Văn Tuấn (Moon.vn)

Tài liệu tuyển chọn 10 bài toán Oxy trọng tâm cho kì thi THPT Quốc gia 2016 của tác giả Lê Văn Tuấn. Mỗi bài toán được chọn lọc là một dạng riêng, có phân tích hướng tư duy rõ ràng và đưa ra nhiều cách giải khác nhau. Tài liệu gồm 10 trang.

Bạn đang đọc: 10 bài toán oxy trọng tâm cho kì thi THPT Quốc gia 2016 – Lê Văn Tuấn (Moon.vn)

Các bài toán bao gồm:
+ Bài toán viết phương trình tạo góc
+ Bài toán sử dụng yếu tố đối xứng
+ Gắn hệ trục toạ độ
+ Bài toán 3 điểm – tạo thành tam giác cân
+ Bài toán 3 điểm tạo tam giác vuông
+ Bài toán 3 tạo thành tam giác vuông cân

+ Bài toán viết phương trình đường thẳng qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng đã cho
+ Bài toán viết phương trình đường thẳng qua 1 điểm và song song với đường thẳng đã cho
+ Bài toán 3 điểm thẳng hàng
+ Bài toán 4 điểm thuộc cùng 1 đường tròn
+ Bài toán có nội dung tính toán
+ Bài toán sử dụng vectơ giải Oxy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *