101 bài toán Parabol và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

101 bài toán Parabol và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

Trong phạm vi hàm số và đồ thị, tài liệu này tác giả tập trung trình bày một lớp các bài toán khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số bậc hai đơn giản (tức là dạng parabol có đỉnh là gốc tọa độ O) hay còn gọi là đồ thị hàm số y = ax^2, vấn đề vị trí tương đối giữa parabol và đường thẳng, một số bài toán gắn kết yếu tố lượng giác, hình học giải tích. Như đã nói ở trên, mục đích khoa học chính của tài liệu nhằm phục vụ cho quá trình dạy và học, kiểm tra, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, sau nữa làm nền tảng cho tư duy hàm số, tư duy hình học giải tích ở cấp THPT mai sau, ngoài ra còn mang tính mở rộng, đào sâu, hướng đến mong muốn bạn đọc nghiên cứu đầy đủ về đường thẳng, tăng cường sự sáng tạo, đột phá, phát huy hơn nữa trong toán học và các ứng dụng trong hàng loạt các môn khoa học tự nhiên.

Bạn đang đọc: 101 bài toán Parabol và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

Nội dung tài liệu:
+ Sự biến thiên của hàm số bậc hai
+ Vẽ đồ thị hàm số bậc hai đơn giản (parabola đơn giản)
+ Biện luận vị trí tương đối giữa đường thẳng và parabola
+ Một số bài toán gắn kết yếu tố hình học
+ Bài toán nhiều cách giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *