12 phương pháp giải và biện luận phương trình chứa căn thức

12 phương pháp giải và biện luận phương trình chứa căn thức

Tài liệu gồm 93 trang trình bày 12 phương pháp giải và biện luận phương trình chứa căn thức, đi kèm với đó là các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết với nhiều biến dạng và độ khó tăng dần.

Bạn đang đọc: 12 phương pháp giải và biện luận phương trình chứa căn thức

Các phương pháp giải và biện luận phương trình chứa căn thức được trình bày trong tài liệu gồm:
+ Phương pháp 1. Lũy thừa hai vế và sử dụng các công thức cơ bản.
+ Phương pháp 2. Đưa về dạng tích.
+ Phương pháp 3. Đặt ẩn phụ toàn phần.
+ Phương pháp 4. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.
+ Phương pháp 5. Đặt hai ẩn đưa về phương trình tích hoặc tổng các đại lượng không âm.
+ Phương pháp 6. Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình.
+ Phương pháp 7. Phương pháp lượng giác hóa.
+ Phương pháp 8. Dùng phương pháp đối lập.
+ Phương pháp 9. Phương pháp khảo sát hàm số.
+ Phương pháp 10. Phương pháp đồ thị.
+ Phương pháp 11. Phương pháp tam thức bậc hai.
+ Phương pháp 12. Phương pháp vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *