135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quang Thuận

135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quang Thuận

Tài liệu gồm 17 trang với 135 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, các bài tập được chọn lọc, gồm nhiều dạng bài, có đáp án.

Bạn đang đọc: 135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quang Thuận

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong hệ trục tọa độ (xOy), cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 2a, độ dài trục bé bằng 2b và tiêu cự dài 2c với a, b, c > 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Diện tích hình chữ nhật cơ sở của (E) bằng 2ab
B. Tâm sai e = a/c
C. Diện tích elip bằng abπ
D. Chu vi hình chữ nhật ngoại tiếp elip bằng 2(a + b)

+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tọa với trục hoành một góc 45 độ
B. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tọa với trục tung một góc 45 độ
C. Với mỗi góc α và một điểm cho trước ta luôn tìm được hai đường thẳng đi qua điểm đó và tạo với trục hoành một góc bằng α
D. Cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng bất kì luôn có giá trị không âm
+ Cho phương trình ax + by + c = 0 (1), a^2 + b^2 ≠ 0. Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng
B. Nếu a = 0 thì đường thẳng có phương trình (1) song song hoặc trùng với trục hoành
C. Nếu b = 0 thì đường thẳng có phương trình (1) vuông góc với trục hoành
D. Điểm M (x0; y0) thuộc đường thẳng có phương trình (1) khi và chỉ khi ax0 + by0 + c = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *