18 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường Conic – Trần Sĩ Tùng

18 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường Conic – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 5 trang với 18 bài tập về chuyên đề đường Conic, các bài tập được phân tích và giải chi tiết.

Bạn đang đọc: 18 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường Conic – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *