252 bài toán phép đếm ôn thi tốt nghiệp THPT – Tiêu Phước Thừa

252 bài toán phép đếm ôn thi tốt nghiệp THPT – Tiêu Phước Thừa

Tài liệu gồm 62 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Tiêu Phước Thừa, tuyển chọn 252 bài toán phép đếm (quy tắc cộng và quy tắc nhân) có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2: Tổ hợp và Xác suất, ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán.

Bạn đang đọc: 252 bài toán phép đếm ôn thi tốt nghiệp THPT – Tiêu Phước Thừa

Trích dẫn tài liệu 252 bài toán phép đếm ôn thi tốt nghiệp THPT – Tiêu Phước Thừa:
+ Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
+ Một học sinh tham dự một kỳ thi Tiếng anh, mỗi bài thi gồm hai kỹ năng là nghe – viết. Biết rằng có 3 đề thi nghe, và có 2 đề thi viết. Học sinh đó phải chọn làm 1 đề thi nghe, 1 đề thi viết để hoàn thành một bài thi. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh đó chọn 1 bài thi?

+ Bạn Anh muốn qua nhà bạn Bình để rủ Bình đến nhà bạn Châu chơi. Từ nhà Anh đến nhà Bình có 3 con đường. Từ nhà Bình đến nhà Châu có 5 con đường. Hỏi bạn Anh có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà mình đến nhà bạn Châu.
+ Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?
+ Một người có 4 pho tượng khác nhau và muốn bày 4 pho tượng đó vào dãy 6 vị trí trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *