270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn – Lương Tuấn Đức

270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 107 trang tuyển tập 270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn, nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 10 hệ THPT chuyên. Nội dung chính gồm:

Bạn đang đọc: 270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn – Lương Tuấn Đức

+ Giải phương trình bậc hai bằng hằng đẳng thức
+ Giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm
+ Giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm thu gọn
+ Giải và biện luận hệ phương trình bậc hai chứa tham số
+ Câu hỏi phụ bài toán giải và biện luận
+ Định lý Vi-et thuận – định lý Vi-et đảo
+ Bài toán nhiều cách giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *