285 câu trắc nghiệm hình học Oxy theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy

285 câu trắc nghiệm hình học Oxy theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy

Tài liệu gồm 26 trang tuyển chọn 285 bài tập trắc nghiệm hình học Oxy có đáp án từ cơ bản đến nâng cao với nhiều dạng bài khác nhau.

Bạn đang đọc: 285 câu trắc nghiệm hình học Oxy theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy

Trích một số nội dung trong tài liệu:
+ Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;2) và song song với đường thẳng 5x – 13y – 31 = 0
+ Cho 4 điểm A(4;-3), B(5;1), C(2;3), D(-2;2). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.
A. Trùng nhau
B. Cắt nhau
C. Song song
D. Vuông góc nhau

+ Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm O(0;0) và song song với đường thẳng có phương trình 6x – 4y + 1 = 0.
A. 4x + 6y = 0
B. 3x – y – 1 = 0
C. 3x – 2y = 0
D. 6x – 4y – 1 = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *