30 tính chất hình học Oxy điển hình – Trần Văn Tài – Hứa Lâm Phong

30 tính chất hình học Oxy điển hình – Trần Văn Tài – Hứa Lâm Phong

Tài liệu Soi kính lúp hình học phẳng Oxy được biên soạn bởi thầy Trần Văn Tài và thầy Hứa Lâm Phong giới thiệu 30 tính chất hình học phẳng thường dùng trong giải toán Oxy, chứng minh tính chất và áp dụng vào trong các bài toán cụ thể. Tài liệu gồm 3 phần:

Bạn đang đọc: 30 tính chất hình học Oxy điển hình – Trần Văn Tài – Hứa Lâm Phong

1. Giới thiệu và chứng minh 30 tính chất hình phẳng thường gặp dùng để giải nhanh bài toán Oxy
Để giúp bạn đọc rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng trong quá trình chứng minh một số tính chất hình học, tác giả bổ sung thêm vào chuyên đề mục sau. Ngoài cách chứng minh đã nêu có thể có thêm những cách chứng minh khác nữa. Điều này tùy thuộc vào khả năng tư duy và lĩnh hội cũng như sở trường của mỗi người. Tựu
trung lại thì hướng chứng minh vẫn xuất phát từ 4 con đường chính:

+ Một là, sử dụng các tính chất hình học thuần túy của THCS
+ Hai là, sử dụng phương pháp véctơ thuần túy (Hình học 10)
+ Ba là, sử dụng phương pháp tọa độ hóa kết hợp chuẩn hóa số liệu
+ Bốn là, sử dụng phương pháp tổng hợp (kết hợp các cách trên)
2. Phân dạng bài toán hình phẳng Oxy
+ Phần I. Các bài toán về tam giác
+ Phần II. Các bài toán về tứ giác
+ Phần III. Các bài toán về đường tròn
+ Phần phụ trợ tham khảo
3. Trích đề thi thử mới nhất 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *