343 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 10 – Lê Bá Bảo

343 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 10 – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 115 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tuyển chọn 343 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: 343 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 10 – Lê Bá Bảo

Trích dẫn tài liệu 343 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 10 – Lê Bá Bảo:
+ Cho mệnh đề kéo theo: “Nếu tứ giác là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau”. Sử dụng khái niệm “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu mệnh đề trên. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để nó là hình chữ nhật.
B. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.
C. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần để nó có hai đường chéo bằng nhau.
D. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần và đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
B. Nếu hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Bất kỳ tam giác nào cũng có không quá một góc tù.
D. Tam giác vuông chỉ có một đường cao.
+ Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 20 tấn lương thực theo một hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công ty không còn xe lớn nên phải thay bằng loại xe có trọng tải nhỏ hơn 1 tấn. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng, công ty phải dùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là 1 xe. Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn (giả thiết các xe chở lương thực đúng với trọng tải của xe)?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *