50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

Tài liệu gồm 5 trang với 50 bài toán trắc nghiệm về hàm số và đồ thị.

Bạn đang đọc: 50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

+ Tìm tập xác định
+ Xác định loại hàm số: Bậc nhất, bậc hai
+ Viết phương trình đường thẳng
+ Xác định Parabol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *