680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp – xác suất – Nguyễn Bảo Vương

680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp – xác suất – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 95 trang với 680 câu trắc nghiệm thuộc chuyên đề tổ hợp xác suất, có đáp án. Các bài tập được phân dạng theo các phần:

Bạn đang đọc: 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp – xác suất – Nguyễn Bảo Vương

+ Quy tắc cộng – Quy tắc nhân
+ Hoán vị
+ Chỉnh hợp
+ Tổ hợp
+ Biến cố và xác suất của biến cố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *