876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 84 trang tuyển tập 876 bài toán đồ thị của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Các bài toán được phân loại thành các chủ đề:

Bạn đang đọc: 876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

+ Đỉnh, trục đối xứng, chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Điểm cố định và các vấn đề liên quan
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
+ Hệ số của hàm số bậc hai
+ Sự tiếp xúc và các vấn đề liên quan
+ Sự tương giao và các vấn đề liên quan
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình giá trị tuyệt đối
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình đa thức
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình chứa căn
+ Một số bài toán khác
+ Ứng dụng thực tiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *