Ba đường Conic – Đặng Thành Nam

Ba đường Conic – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 12 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hay về chủ đề ba đường Conic. Nội dung tài liệu gồm các phần:

Bạn đang đọc: Ba đường Conic – Đặng Thành Nam

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
B. BÀI TẬP MẪU – Gồm các bài toán điển hình được giải chi tiết
C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
D. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HYPEBOL VÀ PARABOL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *