Bài giảng nhị thức Niu-tơn

Bài giảng nhị thức Niu-tơn

Tài liệu gồm 31 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề nhị thức Niu-tơn, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2: Tổ Hợp Và Xác Suất.

Bạn đang đọc: Bài giảng nhị thức Niu-tơn

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Biết công thức khai triển nhị thức Niu-tơn.
+ Biết tính chất các số hạng.
Kĩ năng:
+ Thành thạo khai triển nhị thức Niu-tơn, tìm số hạng, hệ số chứa x^k trong khai triển.
+ Tính tổng dựa vào khai triển nhị thức Niu-tơn.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1: Xác định các hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Niu-tơn.
+ Bài toán 1: Tìm hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển (ax^p + bx^q)^n.
+ Bài toán 2: Tìm hệ số của số hạng trong khai triển P(x) = (ax^t + bx^p + cx^q)^n.
+ Bài toán 3: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn.
Dạng 2: Xác định điều kiện của số hạng thỏa mãn yêu cầu cho trước.
Dạng 3: Tính tổng dựa vào nhị thức Niu-tơn.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *