Bài giảng xác suất của biến cố

Bài giảng xác suất của biến cố

Tài liệu gồm 18 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chủ đề xác suất của biến cố, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2: Tổ Hợp Và Xác Suất.

Bạn đang đọc: Bài giảng xác suất của biến cố

Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả: PGS.TS Lê Văn Hiện, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đình Hoàn, Lý Công Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Vũ Minh, Phan Xuân Dương, Nguyễn Hữu Bắc.

Kiến thức:
+ Hiểu được khái niệm biến cố và phân biệt được các biến cố giao, biến cố hợp, biến cố đối và biến cố độc lập.
+ HIểu được định nghĩa xác suất của biến cố và tính chất của xác suất.
+ Nắm vững công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất.
Kĩ năng:
+ Tính được xác suất của biến cố trong các bài toán xác suất cổ điển.
+ Vận dụng quy tắc tính xác suất trong các bài toán thực tế.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
+ Dạng 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển về xác suất.
+ Dạng 2: Các bài tập sử dụng quy tắc tính xác suất.
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *