Bài tập bất đẳng thức và bất phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Bài tập bất đẳng thức và bất phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 118 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài tập trắc nghiệm chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình trong chương trình Đại số 10 chương 4, các bài tập được chia thành nhiều dạng bài khác nhau, đa số thuộc mức độ vận dụng. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh.

Bạn đang đọc: Bài tập bất đẳng thức và bất phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Nội dung tài liệu:
Bài 01. Bất đẳng thức
Bài 02. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
+ Vấn đề 1. Điều kiện xác định của bất phương trình
+ Vấn đề 2. Cặp bất phương trình tương đương
+ Vấn đề 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
+ Vấn đề 4. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 03. Dấu của nhị thức bậc nhất
+ Vấn đề 1. Xét dấu nhị thức bậc nhất
+ Vấn đề 2. Bất phương trình tích
+ Vấn đề 3. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
+ Vấn đề 4. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối

Bài 04. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Vấn đề 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Vấn đề 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Vấn đề 3. Bài toán tối ưu
Bài 05. Dấu của tam thức bậc hai
+ Vấn đề 1. Dấu của tam thức bậc hai
+ Vấn đề 2. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình tích
+ Vấn đề 3. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
+ Vấn đề 4. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số
+ Vấn đề 5. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai vô nghiệm – có nghiệm – có hai nghiệm phân biệt
+ Vấn đề 6. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa điều kiện cho trước
+ Vấn đề 7. Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm – có nghiệm – nghiệm đúng
+ Vấn đề 8. Hệ bất phương trình bậc hai

Xem thêmBài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *