Bài tập bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 Cánh Diều

Bài tập bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
I. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
III. Áp dụng vào bài toán thực tiễn.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Bài toán thức tế; tìm GTLN – GTNN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Bài toán thức tế; tìm GTLN – GTNN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *