Bài tập hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Diệp Tuân

Bài tập hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 108 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai trong chương trình Đại số 10 chương 2.

Bạn đang đọc: Bài tập hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Diệp Tuân

BÀI 1. HÀM SỐ.
+ Dạng toán 1. Tìm giá trị của hàm số.
+ Dạng toán 2. Tìm tập xác định của hàm số.
+ Dạng toán 3. Xét tính chẳn, lẻ của hàm số.
+ Dạng toán 4. Xét tính đồng biến, nghịch biến(đơn điệu) của hàm số trên một khoảng.
+ Dạng toán 5. Đồ thị của hàm số và tịnh tiến đồ thị.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
+ Dạng toán 1. Xác định hàm số bậc nhất và sự tương giao.
+ Dạng toán 2. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.
+ Dạng toán 3. Đồ thị của hàm số chứa dấu trị tuyệt đối y = |ax + b|.
+ Dạng toán 4. Ứng dụng của hàm số bậc nhất trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất.

BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.
+ Dạng toán 1. Xác định hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 2. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai.
+ Dạng toán 3. Đồ thị của hàm số cho bởi nhiều công thức và hàm số trị tuyệt đối.
+ Dạng toán 4. Xét tương giao của hai đồ thị hàm số.
+ Dạng toán 5. Chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất.

ÔN TẬP ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *