Bài tập mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

Bài tập mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 139 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề toán học và tập hợp trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập mệnh đề toán học và tập hợp Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo.
+ Dạng 3. Mệnh đề tương đương.
+ Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo.
+ Dạng 3. Mệnh đề tương đương.
+ Dạng 4. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃.

BÀI 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp.
+ Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau.
+ Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven.
+ Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số.
+ Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp.
+ Dạng 2. Tập hợp con, tập bằng nhau.
+ Dạng 3. (Nâng cao) Sơ đồ ven.
+ Dạng 4. Biểu diễn tập hợp số.
+ Dạng 5. Các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 6. (Nâng cao) Các bài toán tìm điều kiện của tham số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *