Bài tập mệnh đề và tập hợp – Diệp Tuân

Bài tập mệnh đề và tập hợp – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 103 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, gồm tổng hợp lý thuyết, dạng toán và chọn lọc bài tập mệnh đề và tập hợp, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Bài tập mệnh đề và tập hợp – Diệp Tuân

Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề.
+ Dạng 2. Mệnh đề chứa biến.
+ Dạng 3. Phủ định của mệnh đề.
Bài 2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học.
+ Dạng 1. Điều kiện cần và điều kiện đủ.
+ Dạng 2. Phương pháp chứng minh mệnh đề.

Bài 3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 1. Xác định tập hợp.
+ Dạng 2. Các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng 3. Đoạn – khoảng – nữa khoảng.
+ Dạng 4. Tập con – tập bằng nhau.
+ Dạng 5. Sử dụng biểu đồ ven để giải toán.
Bài 4. Số gần đúng và sai số.
+ Dạng 1. Sai số tương đối – sai số tuyệt đối.
+ Dạng 2. Số gần đúng – chữ số chắc.
Bài 5. Tổng ôn chương i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *