Bài tập một số yếu tố thống kê và xác suất Toán 10 Cánh Diều

Bài tập một số yếu tố thống kê và xác suất Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 141 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề một số yếu tố thống kê và xác suất trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập một số yếu tố thống kê và xác suất Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 4. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *