Bài tập phương pháp lũy thừa giải hệ phương trình có lời giải chi tiết

Bài tập phương pháp lũy thừa giải hệ phương trình có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 19 trang hướng dẫn phương pháp lũy thừa giải hệ phương trình thông qua các bài toán được giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập phương pháp lũy thừa giải hệ phương trình có lời giải chi tiết

Cùng với phương pháp hàm số đã trình bày ở bài trước thì phương pháp lũy thừa cũng là một phương pháp phổ biến trong việc giải phương trình. Có thể nói đây là phương pháp được nghĩ đến đầu tiên khi giải các hệ phương trình chứa dấu căn, vì ta có thể ngay lập tức loại bỏ dấu căn bằng cách nâng lũy thừa tương ứng. Tuy nhiên cần phải “thận trọng” khi sử dụng phương pháp này vì việc nâng lũy thừa có thể khiến cho các phương trình hệ quả có số mũ lớn và khó giải.

Thông qua tài liệu, bạn đọc sẽ “nhớ mặt” được các dạng hệ phương trình có thể sử dụng phương pháp nâng lũy thừa, và hướng sử lý phương trình hệ quả sau đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *