Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Diệp Tuân

Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 207 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm – tự luận chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Oxy), từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Hình học 10 chương 3.

Bạn đang đọc: Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Diệp Tuân

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng toán 1. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Lập phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng.

BÀI 2. VỊ TRÍ TƯƠNG CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG – KHOẢNG CÁCH – GÓC.
+ Dạng toán 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A, điểm đối xứng A’, phương trình đối xứng của đường thẳng Δ qua điểm I và qua đường thẳng d.
+ Dạng toán 3. Tính khoảng cách, góc của hai đường thẳng.
+ Dạng toán 4. Tìm tọa điểm M thuộc đường thẳng d thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 5. Lập phương trình đường thẳng d có véc tơ pháp tuyến n = (A;B) (A2 + B2 khác 0) và thỏa mãn điều kiện cho trước (khoảng cách hay góc).
+ Dạng toán 6. Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(x0;y0) và thỏa mãn điều kiện cho trước (khoảng cách hay góc).
+ Dạng toán 7. Các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác.
+ Dạng toán 8. Bài toán cực trị, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
+ Dạng toán 1. Nhận dạng phương trình đường tròn.
+ Dạng toán 2. Lập phương trình đường tròn.
+ Dạng toán 3. Lập phương trình tiếp tuyến d với phương trình đường tròn (C).
+ Dạng toán 4. Một số bài toán tương giao.

BÀI 4. ELÍP.
+ Dạng toán 1. Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình chính tắc của đường elip.
+ Dạng toán 3. Xác định điểm nằm trên đường elip thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 4. Bài toán tương giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *