Bài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Bài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Tài liệu gồm 44 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài toán phương trình và hệ phương trình trong chương trình Đại số 10 chương 3, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh.

Bạn đang đọc: Bài tập phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Bài 01. Đại cương về phương trình
+ Vấn đề 1. Điều kiện xác định của phương trình
+ Vấn đề 2. Phương trình tương đương – phương trình hệ quả
+ Vấn đề 3. Giải phương trình

Bài 02. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
+ Vấn đề 1. Hàm số bậc nhất
+ Vấn đề 2. Số nghiệm của phương trình bậc hai
+ Vấn đề 3. Dấu của nghiệm phương trình bậc hai
+ Vấn đề 4. Biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của phương trình bậc hai
+ Vấn đề 5. Tính chất nghiệm của phương trình bậc hai
+ Vấn đề 6. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 03. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Mời bạn đọc xem thêm một số tài liệu tiêu biểu về chủ đề phương trình và hệ phương trình bên dưới:

Kỹ thuật giải nhanh hệ phương trình – Đặng Thành Nam
Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải PT – BPT – HPT đại số và vô tỷ – Lê Văn Đoàn
Tư duy logic tìm tòi lời giải hệ phương trình – Mai Xuân Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *