Bài tập phương trình và hệ phương trình – Diệp Tuân

Bài tập phương trình và hệ phương trình – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 130 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề phương trình và hệ phương trình, từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Đại số 10 chương 3.

Bạn đang đọc: Bài tập phương trình và hệ phương trình – Diệp Tuân

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
Dạng toán 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Dạng toán 2. Giải phương trình bằng phép biến đổi tương đương và hệ quả.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI MỘT ẨN.
Dạng toán 1. Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0.
Dạng toán 2. Giải và biện luận phương trình dạng ax2 + bx + c = 0.
Dạng toán 3. Một số ứng dụng của định lý Vi-ét.
+ Loại 1. Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai, phân tích thành nhân tử.
+ Loại 2. Bài toán liên quan đến biểu thức đối xứng hai nghiệm x1, x2 của phương trình bậc hai.
Dạng toán 4. Một số bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình bậc hai.
+ Bài toán 1. Tìm điều kiện để hai phương trình bậc hai có nghiệm chung.
+ Bài toán 2. Chứng minh trong các phương trình bậc hai có ít nhất một phương trình có nghiệm.
+ Bài toán 3. Chứng minh bất đẳng thức có chứa các hệ số của phương trình bậc hai với nghiệm của nó có điều kiện.

BÀI 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.
Dạng toán 1. Phương tình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối.
Dạng toán 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng toán 3. Phương trình chứa ẩn trong căn bậc hai.
+ Loại 1. Bình phương hai vế của phương trình.
+ Loại 2. Phân tích thành tích bằng cách nhân liên hợp.
+ Loại 3. Đặt ẩn phụ.
+ Loại 4. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.
+ Loại 5. Đưa về hệ phương trình.

BÀI 4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.
Dạng toán 1. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
Dạng toán 2. Giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *