Bài tập tổ hợp và xác suất – Diệp Tuân

Bài tập tổ hợp và xác suất – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 214 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp và xác suất trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Bạn đang đọc: Bài tập tổ hợp và xác suất – Diệp Tuân

BÀI 1. HAI QUY TẮC ĐẾM.
Dạng toán 1. Bài toán chọn đồ vật.
Dạng toán 2. Bài toán xếp ghế, xếp bàn tròn.
Dạng toán 3. Chọn số và sắp xếp số.
+ Bài toán 1. Không có số 0 trong tập được chọn.
+ Bài toán 2. Có số 0 trong tập được chọn và số được chọn là số chẵn hoặc số chia hết cho 2 / 5.

BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
Dạng toán 1. Giải phương trình – bất phương trình – hệ phương trình.
Dạng toán 2. Bài toán sắp xếp vị trí.
Dạng toán 3. Bài toán đếm và chọn số.
+ Loại 1. Đếm số.
+ Loại 2. Xếp đồ vật – phân công công việc.
+ Loại 3. Đếm tổ hợp liên quan đến hình học.

BÀI 3. THỨC NEW TƠN.
Dạng toán 1. Xác định số hạng thứ k trong khai triển, số hạng đứng giữa trong khai triển.
Dạng toán 2. Xác định hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển (ax^p + bx^q)^n với x > 0 (p và q là các hằng số khác nhau).
Dạng toán 3. Tìm hệ số lớn nhất của khai triển.
Dạng toán 4. Bài toán liên quan đến tổng $sumlimits_{k = 0}^n {{a_k}} C_n^k{b^k}.$

BÀI 4. XÁC SUẤT – CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Dạng toán 1. Xác định không gian mẫu và biến cố.
Dạng toán 2. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.
+ Nhóm bài toán 1. Chọn bài Tú Lơ Khơ, rút thẻ, gieo súc sắc.
+ Nhóm bài toán 2. Chọn bi.
+ Nhóm bài toán 3. Chọn câu trắc nghiệm.
+ Nhóm bài toán 4. Nhóm chọn số.
+ Nhóm bài toán 5. Liên quan đến hình học.
+ Nhóm bài toán 6. Xếp vị trí.

BÀI 5. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Dạng toán 1. Các quy tắc cộng xác suất.
Dạng toán 2. Tính xác suất bằng quy tắc nhân.
Dạng toán 3. Phối hợp quy tắc cộng xác suất và quy tắc nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *