Bài tập tổ hợp – xác suất vận dụng cao có lời giải chi tiết

Bài tập tổ hợp – xác suất vận dụng cao có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 101 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán học Bắc Trung Nam, tuyển chọn các bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết, tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi rèn luyện để nâng cao kiến thức tổ hợp và xác suất (Đại số và Giải tích 11 chương 2), học sinh ôn thi học sinh giỏi Toán THPT, học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Bạn đang đọc: Bài tập tổ hợp – xác suất vận dụng cao có lời giải chi tiết

Khái quát nội dung tài liệu bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết:
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *