Bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Tài liệu gồm 77 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm trong chương trình Toán 10 phần Đại số

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm Đại số 10

+ Chương 1. Mệnh đề – tập hợp (100 câu)
+ Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai (50 câu)
+ Chương 3. Phương trình và hệ phương trình (83 câu)
+ Chương 4. Phương trình và hệ phương trình (160 câu)
+ Chương 5. Thống kê (50 câu)
+ Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác (160 câu)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *