Bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp – Đặng Việt Đông

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề mệnh đề và tập hợp:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề – tập hợp – Đặng Việt Đông

+ Mệnh đề (127 câu)
+ Tập hợp (29 câu)
+ Các phép toán trên tập hợp (31 câu)
+ Các tập hợp số (51 câu)
+ Số gần đúng và sai số (27 câu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *