Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 121 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có lời giải chi tiết trong chương trình Đại số 10 chương 1, các bài toán được đánh số ID và sắp xếp theo từng nội dung bài học:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có lời giải chi tiết

+ Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.
+ Bài 2. Tập hợp và các phép toàn tập hợp.
+ Bài 3. Các tập hợp số.
+ Bài 4. Số gần đúng và sai số.

Trong mỗi bài học, các câu hỏi được sắp xếp theo 4 mức độ nhận thức với độ khó tăng dần: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có lời giải chi tiết:
+ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là không phải là mệnh đề?
a) Huế là một thành phố của Việt Nam.
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.
c) Hãy trả lời câu hỏi này!

d) 5 + 19 = 24.
e) 6 + 81 = 25.
f) Bạn có rỗi tối nay không?
g) x + 2 = 11.
+ Trong cách ghi thập phân của a, ta bảo chữ số k cuả a là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối ∆a không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số k. Ta có sai số tuyệt đối bằng 0,06 > 0,01 suy ra chữ số 7 là số không chắc, 0,06
+ Trong 5 lần đo độ cao một đạp nước, người ta thu được các kết quả sau với độ chính xác 1dm: 15,6m; 15,8m; 15,4m; 15,7m; 15,9m. Hãy xác định độ cao của đập nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *