Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Phan Hữu Thế

Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Phan Hữu Thế

Tài liệu gồm 10 trang, tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm về các chủ đề:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp – Phan Hữu Thế

+ Mệnh đề
+ Tập hợp
+ Số gần đúng và sai số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *