Bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

Bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 33 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng hay và khó trong nội dung chương 2 Đại số 10.

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

Một số lớp bài toán trọng tâm:

+Tọa độ đỉnh của parabol.
+Trục đối xứng của parabol và các vấn đề liên quan.
+Tập hợp đỉnh của parabol và các vấn đề liên quan.
+Xác định các hệ số của hàm số bậc hai.
+Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
+Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.
+Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.
+Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên  R.

+Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).
+Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).
+Tương giao parabol và parabol.
+Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích).
+Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai.
+Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc nhất – bậc hai.
+Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa trên đồ thị hàm số bậc hai.
+Bài toán ứng dụng thực tế của đồ thị parabol trong khoa học, trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *