Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 68 trang tóm tắt lý thuyết, phân dạng và tuyển chọn các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh.

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có lời giải chi tiết

Bài 01. Phương trình đường thẳng
1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng
2. Phương trình tham số của đường thẳng
3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
4. Phương trình tổng quát của đường thẳng
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
6. Góc giữa hai đường thẳng
7. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Câu hỏi trắc nghiệm
+ Vấn đề 1. Vectơ chỉ phương – vectơ pháp tuyến
+ Vấn đề 2. Viết phương trình đường thẳng
+ Vấn đề 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
+ Vấn đề 4. Góc giữa hai đường thẳng
+ Vấn đề 5. Khoảng cách

Bài 02. Phương trình đường tròn
1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước
2. Nhận xét
3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Câu hỏi trắc nghiệm
+ Vấn đề 1. Cho phương trình đường tròn, tìm tâm & bán kính
+ Vấn đề 2. Lập phương trình đường tròn
+ Vấn đề 3. Tìm tham số m để lp phương trình đường tròn
+ Vấn đề 4. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Bài 03. Phương trình đường elip
1. Định nghĩa
2. Phương trình chính tắc của elip
3. Tính chất và hình dạng của elip
Câu hỏi trắc nghiệm
+ Vấn đề 1. Cho phương trình elip, hỏi các thông số
+ Vấn đề 2. Lập phương trình elip
+ Vấn đề 3. Câu hỏi vận dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *