Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hồ Minh Nhựt

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hồ Minh Nhựt

Tài liệu gồm 31 trang với 317 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được chia thành 2 phần:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hồ Minh Nhựt

+ Trắc nghiệm tổng quan về hình học phẳng (32 câu)
+ Trắc nghiệm theo từng bài học (285 câu)
§1. Phương trình đường thẳng
§2. Khoảng cách
§3. Góc giữa hai đường thẳng
§4. Phương trình đường tròn
§.5 elip
§6. Hyperbol
§7. Parabol

Các bài tập đều có đáp án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *