Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

Tài liệu gồm 26 trang với 302 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thuộc các chủ đề:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

+ Phần 1: Phương trình đường thẳng
+ Phần 2: Khoảng cách và góc
+ Phần 3: Đường tròn
+ Phần 4: Elip
+ Phần 5: Đường hypebol
+ Phần 6: Đường parabol
+ Phần 7: Các đường cônic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *