Bài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo

Bài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo

Tài liệu gồm 19 trang viết về chủ đề hệ trục tọa độ trong mặt phẳng thuộc chương 3 Hình học lớp 10. Nội dung tài liệu gồm các phần sau:

Bạn đang đọc: Bài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo

I. LÝ THUYẾT
1. Trục tọa độ
+ Trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục
+ Độ dài đại số của vectơ trên trục
2. Hệ trục tọa độ

+ Hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của một điểm đối với hệ trục tọa độ
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *