Bài tập véctơ và các phép toán – Diệp Tuân

Bài tập véctơ và các phép toán – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 171 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập véctơ và các phép toán trong chương trình Hình học 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Bài tập véctơ và các phép toán – Diệp Tuân

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA VÉC TƠ VÀ TỔNG HIỆU HAI VÉC TƠ.
Dạng 1. Xác định một véc tơ, phương, hướng, độ dài.
Dạng 2. Chứng minh hai véc tơ bằng nhau.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VÉC TƠ.
Dạng 1. Xác định độ dài tổng và hiệu hai véc tơ.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức véc tơ.
Dạng 3. Bài toán thực tế (vật lý học).

BÀI 3. TÍCH CỦA MỘT VÉC TƠ VỚI MỘT SỐ.
Dạng 1. Dựng và tính độ dài véc tơ chứa tích một véc tơ.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức véc tơ.
Dạng 3. Xác định điểm m thỏa mãn đẳng thức véc tơ.
Dạng 4. Phân tích một véc tơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng 5. Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm.
Dạng 6. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vec tơ cho trước.
Dạng 7. Xác định tính chất của hình khi biết một đẳng thức vectơ.
Dạng 8. Chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị liên quan đến độ dài vectơ.
BÀI 4. TRỤC TỌA ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
Dạng 1. Tìm tọa độ của một điểm, vectơ, độ dài đại số của vectơ trên (O;i).
Dạng 2. Tìm tọa độ của một điểm, tọa độ vectơ oxy.
Dạng 3. Tính tọa độ của một tổng, hiệu và tích của điểm, vectơ.
Dạng 4. Tính tọa độ các điểm của một hình.
Dạng 5. Sự cùng phương của hai vec tơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *