Bộ đề kiểm tra theo từng chương Đại số lớp 10

Bộ đề kiểm tra theo từng chương Đại số lớp 10

Tài liệu gồm 90 trang, tuyển tập bộ đề kiểm tra theo từng chương Đại số lớp 10, giúp học sinh rèn luyện sau mỗi chương và chuẩn bị cho các đợt kiểm tra một tiết, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề.

Bạn đang đọc: Bộ đề kiểm tra theo từng chương Đại số lớp 10

Mục lục bộ đề kiểm tra theo từng chương Đại số lớp 10:
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 2. Hàm số bậc nhất – Hàm số bậc hai.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 3. Phương trình – hệ phương trình.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 4. Bất đẳng thức – Bất phương trình.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
Chương 5. Thống kê.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
+ Đề số 1.
Chương 6. Góc lượng giác và cung lượng giác.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.

Các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *