Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 10

Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 10

Tài liệu gồm 58 trang, tuyển tập bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 10, giúp học sinh rèn luyện sau mỗi chương và chuẩn bị cho các đợt kiểm tra một tiết, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề.

Bạn đang đọc: Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 10

Mục lục bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 10:
Chương 1. Véctơ.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
A Khung ma trận.
B Bảng mô tả chi tiết nội dung câu hỏi.
C Đề kiểm tra.
+ Đề số 1.
+ Đề số 2.
+ Đề số 3.

Các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *