Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác – Trần Xuyến Chi

Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác – Trần Xuyến Chi

Tài liệu gồm 101 trang, là cuốn luận văn Thạc sĩ Toán học của tác giả Trần Thị Xuyến Chi (PGS. TS. Phan Huy Khải hướng dẫn khoa học), tuyển chọn các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác, giúp học sinh học chuyên sâu chương trình Hình học 10 chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Bạn đang đọc: Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác – Trần Xuyến Chi

1 Kiến thức cơ sở.
1.1 Các hệ thức lượng trong tam giác.
1.2 Các công thức lượng giác.
1.3 Các hệ thức lượng giác cơ bản trong tam giác.
2 Hệ thức lượng trong tam giác thường.
2.1 Hệ thức lượng giác không điều kiện.
2.2 Hệ thức lượng giác có điều kiện.
2.3 Bài tập đề nghị.
3 Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
3.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác vuông.
3.2 Bài tập đề nghị.

4 Hệ thức lượng trong tam giác cân.
4.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác cân.
4.2 Bài tập đề nghị.
5 Hệ thức lượng trong tam giác đều.
5.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác đều.
5.2 Nhận dạng tam giác đều từ hệ điều kiện.
5.3 Bài tập đề nghị.
6 Hệ thức lượng trong các tam giác đặc biệt khác.
6.1 Các yếu tố trong tam giác được cho dưới dạng một cấp số.
6.2 Các yếu tố trong tam giác được cho dưới dạng hình học.
6.3 Bài tập đề nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *