Các chuyên đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10

Các chuyên đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10

Tài liệu gồm 190 trang tuyển chọn các chuyên đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10, trong mỗi chuyên đề, các bài toán được phân dạng, hướng dẫn cách giải cùng các ví dụ minh họa và bài tập để học sinh rèn luyện.

Bạn đang đọc: Các chuyên đề Toán 9 ôn thi vào lớp 10

A. CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN CĂN THỨC
+ Dạng 1: Biểu thức dưới dấu căn là một số thực dương.
+ Dạng 2: Áp dụng hằng đẳng thức √A^2 = |A|.
+ Dạng 3: Biểu thức dưới dấu căn đưa được về hằng đẳng thức √A^2 = |A|.
+ Dạng 4: Rút gọn tổng hợp (sử dụng trục căn thức, hằng đẳng thức, phân tích thành nhân tử).
+ Dạng 5. Bài toán chứa ẩn (ẩn x) dưới dấu căn và những ý toán phụ.
B. CÁC BÀI TOÁN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
+ Giải hệ phương trình và một số ý phụ.
+ Giải hệ phương trình bậc cao.
C. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
+ Dạng 1. Toán về quan hệ số.
+ Dạng 2: Toán chuyển động.
+ Dạng 3: Toán về năng suất – Khối lượng công việc – %.
+ Dạng 4: Toán có nội dung hình học.
+ Dạng 5. Các dạng toán khác.
D. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
+ Dạng 1. Toán về quan hệ số.
+ Dạng 2: Toán chuyển động.
+ Dạng 3: Toán về năng suất – Khối lượng công việc – %.
+ Dạng 4: Toán có nội dung hình học.
+ Dạng 5. Các dạng toán khác.
E. HÀM SỐ BẬC NHẤT
F. HÀM SỐ BẬC HAI

+ Sự tương giao giữa đường thẳng và đồ thị hàm số bậc hai.

G. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN. HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG
+ Dạng 1: Giải phương trình và phương trình quy về phương trình bậc hai.
1.1 Giải phương trình bậc hai cơ bản.
1.2. Giải phương trình quy về phương trình bậc hai.
1.2.1. Phương trình trùng phương.
1.2.3. Giải phương trình đưa về phương trình tích.
1.2.4. Giải phương trình chứa căn bậc hai.
a) Phương trình chứa căn bậc hai đơn giản (quy được về phương trình bậc hai).
b) Phương trình vô tỉ.
1.2.5. Giải phương trình chứa dấu GTTĐ.
+ Dạng 2: Hệ thức Vi-et và ứng dụng.
+ Dạng 3: Phương trình chứa tham số.
H. BẤT ĐẲNG THỨC
+ Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bài toán cực trị xảy ra ở biên.
+ Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bài toán cực trị đạt được tại tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *