Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh lớp 10 tự học chương trình Đại số 10 chương 2.

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 1. HÀM SỐ.
A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
VẤN ĐỀ 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
VẤN ĐỀ 2. Đồ thị hàm số.
VẤN ĐỀ 3. Tập xác định của hàm số.
VẤN ĐỀ 4. Sự biến thiên của hàm số.
VẤN ĐỀ 5. Hàm số chẵn – Hàm số lẻ.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
Bài 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
VẤN ĐỀ 1: Xét tính đồng biến, nghịch biến.
VẤN ĐỀ 2: Đồ thị hàm số ax + b.
VẤN ĐỀ 3: Đồ thị hàm số y = |ax + b|.
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 3. HÀM SỐ BẬC HAI.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *