Các dạng bài tập mệnh đề – tập hợp

Các dạng bài tập mệnh đề – tập hợp

Tài liệu gồm 31 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề mệnh đề – tập hợp, giúp học sinh lớp 10 tự học chương trình Đại số 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập mệnh đề – tập hợp

Bài 1. MỆNH ĐỀ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Phủ định của một mệnh đề.
4. Mệnh đề kéo theo.
5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.
6. Ký hiệu với mọi, tồn tại, tồn tại duy nhất.
7. Phủ định của mệnh đề với mọi, tồn tại.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 2. TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Khái niệm tập hợp.
2. Cách xác định tập hợp.
3. Khái niệm tập con.
4. Khái niệm hai tập hợp bằng nhau.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phép hợp.
2. Phép giao.
3. Phép lấy bù.
4. Phép hiệu.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.
C. BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *