Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Dương Minh Hùng

Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Dương Minh Hùng

Tài liệu gồm 68 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, tuyển tập các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp mức độ cơ bản (mức độ 7+), giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Toán 10.

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Dương Minh Hùng

Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Dương Minh Hùng

Vấn đề 1. MỆNH ĐỀ.
Dạng ❶: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
Dạng ❷: Phủ định mệnh đề.
Dạng ❸: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và mệnh đề tương đương.
Dạng ❹: Mênh đề chứa kí hiệu tồn tại, với mọi.
Vấn đề 2. TẬP HỢP.
Dạng ❶: Xác định tập hợp và phần tử của tập hợp.
Dạng ❷: Tìm tập hợp con.
Dạng ❸: Hai tập hợp bằng nhau.
Vấn đề 3. CÁC PHÉP TOÁN VỀ TẬP HỢP.
Dạng ❶: Tìm giao của các tập hợp.
Dạng ❷: Tìm hợp của các tập hợp.
Dạng ❸: Tìm hiệu, phần bù các tập hợp.
Vấn đề 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 1.
Ⓐ. Bài tập tự luận.
Ⓑ. Bài tập trắc nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *