Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Phùng Hoàng Em

Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Phùng Hoàng Em

Tài liệu gồm 22 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phùng Hoàng Em, tuyển tập các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp, giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Đại số 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập mệnh đề và tập hợp – Phùng Hoàng Em

Chương 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 1.
Bài 1. MỆNH ĐỀ 1.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.
B RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 3.
Kĩ năng 1. Mệnh đề, phủ định của mệnh đề 3.
Kĩ năng 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương 3.
Kĩ năng 3. Mệnh đề chứa kí hiệu với mọi, tồn tại 4.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 6.
Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 9.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 9.
B RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 10.
Kĩ năng 1. Xác định tập hợp 10.
Kĩ năng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau 11.
Kĩ năng 3. Các phép toán trên tập hợp 12.
Kĩ năng 4. các phép toán trên tập hợp số 12.
C VẬN DỤNG, THỰC TIỄN 13.
Kĩ năng 5. Các bài toán biện luận theo tham số 13.
Kĩ năng 6. Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp 13.
D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14.
E BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *