Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Nội dung kiến thức mệnh đề và tập hợp thuộc chương trình Đại số 10 chương 1 là một nội dung quan trọng, là nền tảng căn bản để học sinh có thể học tốt các kiến thức về sau. Nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức, thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn tài liệu tuyển tập các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp. Tài liệu gồm 60 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán mệnh đề và tập hợp thường gặp – Nguyễn Bảo Vương:
Vấn đề 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.
+ Phần 1. Bài tập tự luận.
+ Phần 2. Bài tập trắc nghiệm.
Vấn đề 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
+ Dạng toán 1. Phần tử của tập hợp và cách xác định tập hợp.
+ Dạng toán 2. Tập hợp con và tập hợp bằng nhau.
+ Dạng toán 3. Các phép toán trên tập hợp.

Vấn đề 3. Các phép toán trên tập hợp số.
+ Dạng toán 1. Biểu diễn tập hợp số.
+ Dạng toán 2. Các phép toán trên tập hợp số.
+ Dạng toán 3. Các bài toán tìm điều kiện của tham số.
Vấn đề 4. Số gần đúng và sai số.
Phần 1: Bài tập trắc nghiệm.
Phần 2: Đáp án và hướng dẫn chọn đáp án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *