Các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa

Các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 140 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán, hướng dẫn giải và bài tập trắc nghiệm có đáp án chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình Hình học 10 chương 3. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa.

Bạn đang đọc: Các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa

Các dạng toán được đề cập trong tài liệu:
Vấn đề 1. ĐƯỜNG THẲNG
Dạng 1. Chuyển đổi PTTQ ↔ PTTS ↔ PTCT
Dạng 2. Vị trí tương đối: đường – đường, điểm – đường
Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng (dạng cơ bản)
Dạng 4. Phương trình đoạn chắn
Dạng 5. Khoảng cách – Góc
Dạng 6. Cách lập phương trình đường thẳng liên quan đến góc và khoảng cách
Dạng 7. Tìm hình chiếu và điểm đối xứng
Dạng 8. Phương trình đường thẳng đối xứng
Dạng 9. Bài toán phân giác
Dạng 10. Bài toán tìm điểm trên đường thẳng, ứng dụng của phương trình tham số
Dạng 11. Giải các bài toán về đường trong tam giác
Dạng 12. Giải các bài toán về đường thẳng liên quan đến tứ giác
Dạng 13. Diện tích tam giác
Dạng 14. Tìm điểm M trên đường d thỏa điều kiện
Dạng 15. Tìm GTNN của hàm số
Dạng 16. Phương trình đường thẳng có tham số

Vấn đề 2. ĐƯỜNG TRÒN
Dạng 1. Phương trình đường tròn (C)
Dạng 2. Lập phương trình đường tròn (C)
Dạng 3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
Dạng 4. Vị trí tương đối giữa hai đường tròn
Dạng 5. Tiếp tuyến với đường tròn
Vấn đề 3. ELIP
Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip
Dạng 2. Lập phương trình elip
Dạng 3. Tìm điểm trên elip – Tương giao
Vấn đề 4. TRÍCH ĐỀ ĐH-CĐ NHỮNG NĂM QUA 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *