Các dạng toán quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thường gặp

Các dạng toán quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thường gặp

Tài liệu gồm 56 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập 36 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm quy tắc cộng và quy tắc nhân, 227 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp, có đáp án và lời giải chi tiết, các câu hỏi và bài tập trong tài liệu này được trích dẫn từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán.

Bạn đang đọc: Các dạng toán quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thường gặp

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thường gặp:
PHÉP ĐẾM – QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN
Dạng 1. Quy tắc cộng.
Dạng 2. Quy tắc nhân.
Dạng 3. Kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân.

HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Dạng 1. Bài toán chỉ sử dụng P hoặc C hoặc A.
Dạng 1.1 Chỉ sử dụng P.
Dạng 1.1.1 Bài toán đếm số.
Dạng 1.1.2 Bài toán chọn người (vật).
Dạng 1.2 Chỉ sử dụng C.
Dạng 1.2.1 Bài toán đếm số (tập số, tập hợp).
Dạng 1.2.2 Bài toán chọn người (vật).
Dạng 1.2.3 Bài toán liên quan đến hình học.
Dạng 1.3 Chỉ sử dụng A.
Dạng 1.3.1 Bài toán đếm số (tập số, tập hợp).
Dạng 1.3.2 Bài toán chọn người (vật).
Dạng 1.3.3 Bài toán liên quan đến hình học.
Dạng 2. Bài toán kết hợp hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.
Dạng 2.1 Bài toán đếm số (tập số).
Dạng 2.2 Bài toán chọn người (vật).
Dạng 2.3 Bài toán liên quan đến hình học.
Dạng 3. Giải phương trình, bất phương trình, hệ liên quan đến hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *