Các dạng toán và phương pháp giải Đại số 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Các dạng toán và phương pháp giải Đại số 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Sách gồm 272 trang tuyển tập các dạng toán phương pháp giải Đại số 10 (Tự luận và trắc nghiệm) được biên soạn theo chương trình Toán 10 cơ bản và nâng cao, sách do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nội dung sách gồm các phần sau:

Bạn đang đọc: Các dạng toán và phương pháp giải Đại số 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Chương 1. Mệnh đề – Tập hợp 
Bài 1. Mệnh đề
+ Dạng 1. Định giá trị của một mệnh đề
+ Dạng 2. Phát biểu định lý dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ
+ Dạng 3. Phủ định mệnh đề
+ Dạng 4. Phương pháp chứng minh bằng phản chứng
Bài 2. Tập hợp
+ Dạng 1. Xác định tập hợp
+ Dạng 2. Tập hợp con
+ Dạng 3. Tập hợp bằng nhau
+ Dạng 4. Các phép toán: giao, hợp, hiệu
Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai
+ Dạng 1. Xác định hàm số bậc nhất
+ Dạng 2. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = |ax + b|
+ Dạng 3. Xác định hàm số bậc hai
+ Dạng 4. Vẽ hàm số bậc hai có chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 5. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm x ∈ D
+ Dạng 6. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất mộ hàm số nhờ Parabol
Chương 3. Phương trình và hệ phương trình
Bài 1. Phương trình bậc nhất
+ Dạng 1. Giải và biện luận phương trình ax + b = 0
+ Dạng 2. Xác định điều kiện để phương trình có nghiệm thỏa điều kiện cho trước
+ Dạng 3. Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 4. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 2. Phương trình bậc hai
+ Dạng 1. Giải và biện luận phương trình ax^2 + bx + c = 0
+ Dạng 2. Xác định tham số để nghiệm phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước
+ Dạng 3. Dấu các nghiệm của phương trình bậc hai
+ Dạng 4. Các phương trình quy về phương trình bậc hai
+ Dạng 5. Giải hệ phương trình bậc hai chứa hai ẩn

Chương 4. Bất đẳng thức và bất phương trình
Bài 1. Bất đẳng thức
+ Dạng 1. Chứng minh bất đẳng thức nhờ định nghĩa
+ Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức Cô-si
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một đại lượng nhờ bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình
+ Dạng 1. Giải và biện luận bất phương trình bậc nhất
+ Dạng 2. Giải bất phương trình bậc nhất quy về việc xét dấu một tích hoặc một thương
+ Dạng 3. Bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 4. Xét dấu một biểu thức
+ Dạng 5. Giải và biện luận bất phương trình bậc hai
+ Dạng 6. Tam thức có dấu nhất định trên R
+ Dạng 7. Bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm
+ Dạng 8. Bất phương trình có chứa căn thức
Chương V. Thống kê
Chương VI. Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 1. Góc và cung lượng giác – Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
+ Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác còn lại khi đã cho trước một giá trị
+ Dạng 2. Chứng minh một đẳng thức giữa các giá trị lượng giác
+ Dạng 3. Thu gọn một biểu thức lượng giác
Bài 2. Công thức lượng giác
+ Dạng 1. Tính giá trị lượng giác của góc đặc biệt
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức lượng giác
+ Dạng 3. Thu gọn biểu thức lượng giác
+ Dạng 4. Chứng minh biểu thức độc lập đối với α
+ Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức

Xem thêm: Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10 – Nguyễn Hữu Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *